Vtisi z razstav

( klikni na plakat za več )

Oceani Življenja

Obrazi Matere Zemlje

Vse barve Življenja

Umetniška razstava "Moč Življenja"

Paralelni svetovi

Umetniška razstava "Kraljice"

O VESNI

Vesna Neferamis, umetnica, ki stoji za Neferamis Art...

Vesna o sebi ... 

Ustvarjalka sem.

Navdih prihaja iz Neskončnega Oceana Kreativnosti. 

Slikanje je zame prehod iz znanega sveta v vse ostale, marsikomu neznane.

Predana sem temu, kar se izliva skozi čas in prostor.
Imen je veliko, meni najljubše ostaja Božanska Inspiracija.

Slike so brez skic, načrtov, predvidevanj ...

Skulpture sproti, ob nastajanju samem, "govorijo" o oblikah.

Vse v mojem Življenju spada k Navdihu.
Vse je Navdih.
Najbolj vsakdanjo stvar spremenim v Zgodbo z Namenom.

Živim svoje sanje skozi prepletanje intuitivnih vizij, prebliskov, inspiracije v eno samo Umetnino, ki je Življenje.

Neomejena sem.
Slike, skulpture in talismani "dihajo, govorijo, šepetajo, pojejo"
Srcu, odprtemu za Ljubezen ponudijo drugačno Izkušnjo.
Energijska je čisto vsaka stvaritev oziroma delo človeških rok, razlika je le v Zavedanju.

Zato ... Vas moje Kreacije pokličejo preko Srca in Duše, kjer je dovolj prostora za vse, kar um stlači v predal z imenom: "Nenavadno".

Dobrodošli, SoPotniki

LIKOVNA KRITIKA

Anamarija Stibilj Šajn

Vesna Neferamis skozi slikarski medij izpoveduje misli, čutenja in doživljanja ...

Vesna Neferamis skozi slikarski medij izpoveduje misli, čutenja in doživljanja. Svoje  notranje bistvo, moč in energijo prevaja v likovno energijo. Njena občutenja trenutka v vsej kompleksnosti, postanejo vzgon likovne substance. Artefakti so izpovedni, tako v likovni izvedbi, ki je nezadržna, tekoča, intuitivno vodena, kot v imaginaciji, ki predstavlja potovanje, kroženje, prelivanje, pretakanje, plastenje in strukturiranje barvnih mas.

Avtorica se izraža svobodno, brez natančno definiranih vsebin. Ustvarja slike, ki so vpete v široko polje abstrakcije, predvsem ekspresionistične in koloristične, a pozoren gledalec lahko v njih odkriva tudi konkretne segmente, predvsem pa asociativne, sugestivne in simbolne namige. Nič pa mu ni vsiljenega, saj je avtoričina svoboda ustvarjanja hkrati gledalčeva svoboda gledanja in videnja. Slike so namreč povsem pomensko odprte in se vsakemu razodevajo na svoj način.

Z njimi avtorica snuje nepredmetno zasnovano slikarstvo. V prvih desetletjih 20. stoletja je namreč slikarstvo pretrgalo z dolgo veljavno tradicijo, to je z umetnostjo predstavljanja podob. V Modern Art umetnostni zgodovinar Meyer Schapiro piše, da to spremembo v slikarstvu in kiparstvu lahko primerjamo z najbolj izjemnimi revolucijami v znanosti, tehnologiji in socialni misli. V ideji umetnosti je prišlo do premika od vidika podobe do ekspresivnega, konstruktivnega, inventivnega pristopa. Zgodilo se je tisto, kar je svetoval že Platon, ko je izjavil, da bi morali mimetično upodabljanje v idealni Državi prepovedati, saj je absolutna ideja vedno prekrita in torej ni na razpolago neposrednemu dojemanju. V svet likovnega ustvarjanja je bila vpeljana svoboda, ki je imela kot eno svojih posledic večji razpon v izražanju. Umetnost je postala bolj osebna, intimna, sublimna, umetnikom je bilo dovoljeno raziskovati in eksperimentirati, kar si v preteklosti zaradi utrjenih umetnostnih zakonov ni bilo mogoče niti zamisliti.

Da bi Vesna Neferamis v slike dala čim več sebe, da bi vanje vkomponirala maksimalno količino avtorske intime, se poslužuje prav takšnega »sloga« izražanja. Dovoli, da na slikah spregovori in zaživi ona sama in to v iskrenem odnosu do ustvarjanja.

Sposobnost abstraktne slike je, da predstavi nevidno skozi vidno, in da tako prestopi na nivo duhovnega predmeta. Rezultat tega je odkritje, kako močno ekspresivna in sublimna je lahko abstraktna umetnost, saj omogoča umetniku, da vidi dlje od otipljivega, da izlušči neskončno iz končnega, da seže do absolutnega.

Po Heglu je vsa čutnost posredovana z duhovnostjo, toda umetniško delo ni ne čista misel in ne gola čutnost, ampak je sinteza obojega. In vse to premorejo slike Vesne Neferamis.

Ker je že Vasilij Kandinski ugotavljal, da imajo barve, tako kot zvok v glasbi, najbolj neposreden dostop do duše, si jih je Vesna izbrala za spremljevalke in nosilke njenega izražanja in izpovedovanja. Avtorica barve čuti na poseben način. Ne predstavljajo ji le materialne snovnosti, ki ji omogoča likovno-vizualno akcijo in s tem snovanje vidnih podob, temveč jih čuti kot sogovornice, ki ji prisluhnejo, ji sledijo ter ji omogočajo izraziti njen najbolj intimen svet. Njene zaveznice so in zaupnica. Kako mogočna je njihova izrazna moč potrjuje na vsakem ustvarjalnem koraku.

Njena barvna paleta je na široko odprta. Predstavlja barve življenja, v vsej raznolikosti, svetle in temne, žareče in ugasle, tople in hladne. Avtorica se z barvami poigrava, a njena barvna igra je izrazito osebno vodena. Tako urbanizira slikovno polje, ga spreminja v večplasten, živ, pulzirajoč slikovni organizem. Ta prekipeva v moči živahnih, čistih, polnih kromatskih vrednosti, ki medsebojno komunicirajo, se plastijo, prelivajo, pretakajo ter prehajajo iz svojega primarnega stanja v sekundarno, mešano. S plastenji, zlivanji in presevanji se barvna paleta še dodatno bogati in pridobiva nove vrednosti. Avtorica z njimi ustvarja abstraktne vzorce, prefinjene mikrostrukture, barvne in tonske harmonije, saj vsa ta koloristična pestrost vodi v stanje uravnoteženih celot.

Barve pa posedujejo tudi simbolno moč. Veliko je zemeljskih, zelenih in vijoletnih tonov, a posebno mesto ima modra. To je barva, ki jo lahko povezujemo z neskončnostjo, hrepenenjem in božanskostjo. Nedvomno pa je modra barva  najgloblja, nesnovna in najčistejša ter vodi v duhovna občutja. Tudi barva zlata ima posebno moč, saj je sijoča, topla, svetleča in prinaša pridih božanskega.

Za Vesno Neferamis je barva medij, ki ji omogoča senzibilno izražanje in razdajanje sebe. Je snov, ki ni zapeljiva le za oči, ampak prevzame tudi dušo in telo. Tako temeljna likovna prvina postane tudi vir pozitivnih občutij in energije.

Slikarkina je pri ustvarjanju zvesta »svoji roki« in ta prevaja notranje dogajanje v zunanje. Za njeno snovanje je značilen gestualni pristop, neposreden, lahkoten, nezadržen, ki ima ekspresiven, se pravi oseben značaj. Nanosi, ki jih roka ustvarja, so karakterno raznoliki. Mnogi učinkujejo izrazito premišljeno, številni pa predstavljajo slikarsko erupcijo, nezadržno, sproščeno, stihijsko ustvarjanje sledi, tako v smislu slikarskega drippinga kot tašističnih rešitev. Nanosi barv se razpirajo od lazurnih pa do sintetiziranih stanj, ki nastopajo v obliki najbolj konsistentne materialnosti. Tako imajo slike mestoma izrazit strukturalni naglas in so ne le vizualno dojemljive, temveč tudi haptično vznemirljive.

V dinamično dogajanje na slikovni povrhnjici se vključujejo še gravure, ki zarežejo v barvno snovnost in slikovni organizem razpirajo v globino. Pot k prostorski iluziji pa ustvarjajo tudi večslojne barvne opne in svetlobna prežarjenost nekje daleč na ozadju.

Kljub temu, da na slikah vlada predvsem vsebinsko neopredeljivo dogajanje, so na slikovnih odrih pogosto prisotne natančno izslikane spirale oz. vibe. Kot piše Chevalier v Slovarju simbolov, spiralo srečamo v vseh kulturah in je polna simboličnih pomenov. Spirala manifestira nastop krožnega gibanja in ga podaljšuje v neskončnost. Tako predstavlja ponovljene ritme življenja, krožni značaj razvoja in stalnost. In nato se pojavljajo še oblike kroga, simbola popolnosti, neskončnosti in možnosti novih začetkov. Krog je praoblika, ki v sebi nosi božansko geometrijo, ki premore moč ter poseduje večne modrosti in sporočila.

Likovna dela so dinamično kompozicijsko zasnovana in živahno notranje dogajanje zajema celotno slikovno polje ter se optično razteza celo čez rob, v širši prostor. Nekateri slikovni koncepti gravitirajo k centralni zasnovi in vodijo k osrediščenosti, še posebej, ko je takšna zasnova uresničena na kvadratnem slikovnem nosilcu.

Za Vesno Neferamis je slikarstvo medij, ki prevaja njene intuitivne vibracije in reflektira njeno notranjo atmosfero in moč. Artefakti, ki v sebi premorejo intimo slikarkinih globin in hkrati neskončnost kozmičnih razsežnosti, so blizu misli Vasilija Kandinskega, ki pravi, da obstajajo umetnine z avtonomno vsebino, ki izžarevajo ustvarjalčevega duha, stvaritve, ki črpajo svojo moč in eksistenco iz umetnika samega.

 

Anamarija Stibilj Šajn

univ. dipl. um. zg. in likovna kritičarka

DELITE UMETNOST

Scroll to top